Reclamă
Reclamă

Biroul Electoral Central a respins, marți, cererea de anulare a alegerilor în Circumscripția Electorală nr. 2 – Sector 2 București, pentru alegerea primarului, formulată de către Alianța Dreapta Unită USR – PMP – Forța Dreptei.

Potrivit hotărârii, analizând materialele probatorii, BEC constată că, „deși petentul a pretins anularea alegerilor în Circumscripția Electorală nr. 2, Sector 2 al municipiului București invocând nereguli și erori de înregistrare a rezultatului votării care se regăsesc în procesele-verbale privind consemnarea rezultatului votării încheiate la secțiile de votare, probatoriul administrat nu relevă existența unor fraude electorale, în sensul legii, care să conducă la modificarea atribuirii mandatelor în Circumscripția Electorală nr. 2, Sector 2 al municipiului București”.

„Este de menționat, totodată, că eventuala încălcare a legii supusă atenției Biroului Electoral Central în prezenta cauză putea fi sesizată prin procedura reglementată de art. 95 alin. (1)-(3) din Legea nr. 115/2015, respectiv prin formularea unei întâmpinări și, după caz, a unei contestații, mijloace legale la îndemâna și a candidaților, care au avut dreptul, potrivit legii, să asiste la operațiunile de votare și la cele ulterioare votării, și prin intermediul cărora ar fi fost posibilă înlăturarea oricărui dubiu generat de eventuale inexactități sau nereguli de consemnare a rezultatului votului, petentul nu a dovedit, însă, înregistrarea unor întâmpinări sau contestații în acest sens”, se mai precizează în hotărârea BEC.

Reclamă

BEC mai menționează că operațiunile de consemnare a rezultatelor votării descrise în cerere au avut loc în prezența tuturor membrilor biroului electoral al secției de votare, inclusiv a reprezentanților petentului, procesele verbale indicate ca mijloc de probă fiind semnate de către reprezentanții USR, PMP.

„Mai mult, în conformitate cu art. 39 alin. (3) din lege, cererea de anulare a fraudei nu poate fi admisă dacă cel care a sesizat frauda este implicat în producerea sa. Pe acest temei, petentul nu poate pretinde săvârșirea unei fraude electorale în măsura în care reprezentantul său a permis, prin atitudinea sa, săvârșirea faptei considerate de către petent drept fraudă electorală”, mai arată BEC.

De asemenea, BEC consideră că „petentul nu a înfățișat probe din care să rezulte existența unor fraude electorale, în sensul legii, în Circumscripția Electorală nr. 2, Sectorul 2 al municipiului București”.

„Biroul Electoral Central respinge, ca neîntemeiată, cererea de anulare a alegerilor în Circumscripția Electorală nr. 2, Sector 2 al municipiului București, pentru alegerea primarului Sector 2, formulată de către Alianța Dreapta Unită USR-PMP-Forța Dreptei, înregistrată la Biroul Electoral Central cu nr. 2.844C/BEC2024/11.06.2024”, se precizează în hotărâre.

Reclamă
Share.
© 2024 Editura Substantial SRL – substantial.ro