Reclamă
Reclamă

Administraţia Naţională a Penitenciarelor scoate la concurs, din sursă externă, un număr de 35 posturi vacante de execuţie (agent operativ) din cadrul sectorului siguranţa deţinerii şi regim penitenciar, din unităţile penitenciare. Dosarele se depun până pe 9 octombrie, iar condițiile nu sunt greu de îndeplinit.

Cei care își doresc o carieră în cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor trebuie să știe că se scot la concurs 35 de posturi cu ocupare din sursă externă. Posturile vacante sunt de execuție, iar dosarele trebuie să conțină următoarele documente:

a)  cererea de înscriere, cu o singură opţiune pentru un singur post din acelaşi anunţ, care cuprinde şi acordul privind înregistrarea audio sau audiovideo a probei interviului, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1b la O.M.J. nr.3065/2020, cu modificările şi completările ulterioare. În lipsa acordului cu privire la înregistrarea audio sau audiovideo, candidatul nu poate participa la concurs;

b)  copia actului de identitate (buletin/carte de identitate/carte de identitate provizorie/paşaport);

Reclamă

c)  copia documentelor care atestă schimbarea numelui, unde este cazul;

d)  curriculum vitae – model european;

e)  copia livretului militar, unde este cazul;

f)  copia diplomei de bacalaureat şi a foii matricole sau copia adeverinţei aflate în termen de valabilitate, conform normelor Ministerul Educaţiei şi Cercetării, care să ateste absolvirea studiilor necesare pentru ocuparea postului scos la concurs; pentru studiile absolvite în alte state, candidaţii prezintă documente de echivalare eliberate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării;

Administrația Penitenciarelor scoate la concurs 35 de posturi din sursă externă. Dosarele se depun până pe 9 octombrie
Adevărul

În perioada de înscriere, candidații își pot depune dosarele în intervalul orar 08.00– 15.00

g)  copia carnetului de muncă şi/sau copia adeverinţei care să ateste locurile de muncă avute anterior, funcţiile ocupate, vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate (se pot prezenta și extrase din REVISAL);

h)  cazierul judiciar;

i)  declaraţie pe propria răspundere din care rezultă îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 11 lit. e), g) şi i) din Legea nr.145/2019, cu modificările şi completările ulterioare;

j)  acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal (cuprins în cererea de înscriere);

Dosarele complete se depun la sediul unităţii care are postul scos la concurs în termen de 15 zile lucrătoare de la data publicării anunţului, adică până la data de 09.10.2023, inclusiv, ora 15.00.

Mai multe detalii pot fi obținute pe site-ul anp.gov.ro.

Reclamă
Share.

27 de ani, absolventă a Facultății de Sociologie și a Facultății de Drept din cadrul Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu. Lucrează în presă de aproape 3 ani și este responsabilă de materialele publicate pe zutv.ro. Este pasionată de social media și nu îi este străin niciun tool de promovare online.

© 2024 Editura Substantial SRL – substantial.ro