Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, a anunțat că pregătirile pentru emiterea voucherelor destinate victimelor infracțiunilor se află într-o fază avansată. Procedura de achiziție publică pentru contractarea serviciilor privind emiterea, distribuirea și decontarea acestor tichete a fost deja demarată.

Voucherele vor fi acordate victimelor infracțiunilor comise cu violență, cum ar fi vătămare corporală, viol, tentativă de omor și agresiune sexuală. Acestea vor avea o valoare de până la 16.500 de lei.

Înființarea Compartimentului de unitate pentru protecția victimelor

Ministrul Gorghiu a subliniat că în ultimele luni s-au făcut pași importanți în stabilirea condițiilor de acordare a voucherelor pentru victimele infracțiunilor. A fost emis un ordin prin care s-a înființat Compartimentul de unitate pentru protecția victimelor în cadrul Ministerului Justiției.

De asemenea, s-a constituit o comisie interinstituțională formată din cinci membri, cu un mandat de trei ani, care va selecta entitățile publice și private implicate în distribuirea voucherelor. Comisia este alcătuită din reprezentanți ai Ministerului Justiției, ANABI, Ministerului Muncii, Ministerului Afacerilor Interne, Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane și Agenției Naționale pentru Egalitate de Șanse.

Procedura de achiziție publică și distribuirea voucherelor

În prezent, procedura de achiziție publică pentru contractarea serviciilor privind emiterea, distribuirea și decontarea voucherelor este în desfășurare.

Vești bune de la vârful Guvernului! Se dau noi vouchere pentru aceste persoane: Au o valoare de până la 16.500 de lei

Voucherele vor fi acordate victimelor prin intermediul instituțiilor și autorităților publice competente, precum și prin intermediul asociațiilor și fundațiilor cu obiect de activitate în domeniul asistenței și protecției victimelor și asistenței sociale. Victimele vor primi voucherul în maxim 72 de ore de la prezentarea hotărârii definitive.

Valoarea și utilizarea voucherelor

Valoarea unui voucher nu poate depăși cinci salarii minime brute pe țară, adică un maxim de 16.500 de lei. Voucherele pot fi utilizate pentru achiziționarea de produse sau servicii de hrană, cazare, transport, medicamente și materiale sanitare, precum și materiale de igienă sau de uz personal.

Victima unei infracțiuni trebuie să depună o plângere la poliție și să solicite compensarea financiară sau un avans din compensația financiară sub formă de voucher pentru acoperirea nevoilor urgente.

Cererea trebuie depusă la tribunalul în a cărui circumscripție domiciliază victima. Fiecare tribunal are o comisie pentru acordarea de compensații financiare victimelor infracțiunilor, care va analiza cererea și va stabili cuantumul voucherului.

Beneficiarii voucherelor

Beneficiarii voucherelor vor fi persoanele asupra cărora s-au săvârșit infracțiuni precum tentativa de omor, omor calificat, vătămare corporală, viol, act sexual cu un minor, agresiune sexuală, trafic de persoane și trafic de minori, terorism și orice altă infracțiune intenționată comisă cu violență.