Reclamă
Reclamă

Începând cu data de 1 decembrie, noul operator de energie termică din Bucureşti este compania Termoenergetica, care preia integral activitatea vechiului RADET, cu tot cu salariații și obligațiile pe care instituţia le deţine. Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anunţat că firma Termoenergetica devina principalul pion responsabil de furnizarea de căldură şi apă caldă din Bucureşti.

„Termoenergetica este, de la 1 decembrie, noul operator regional de termie în Capitală. Compania va continua și va dezvolta programul amplu de modernizare a sistemului bucureștean de termoficare, vechi de 50-60 de ani, demarat de fosta regie.
Am semnat contractul de delegare a gestiunii directe a serviciului de termoficare. Acesta intră în vigoare la data de 01.12.2019 și a fost încheiat între Primăria Municipiul Bucureşti – prin intermediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București-Ilfov – și Compania Municipală Termoenergetica București S.A., condusă de Alexandru Burghiu.
Compania Municipală Termoenergetica a preluat, în integralitate, activitatea RADET, angajații și obligațiile contractuale ale fostei regii, pentru a asigura continuitatea furnizării agentului termic în București.

Compania va continua și va dezvolta investițiile începute de fosta regie pentru modernizarea sistemului de termoficare, necesare pentru reducerea avariilor în rețea. Am început un amplu program de modernizare și înlocuire a conductelor cu vechime de peste 50 de ani, care ar fi trebuit schimbate încă de acum 20-30 de ani. În acest an au fost contractate lucrări de intervenție în primă urgență la rețea pentru 52 de șantiere în Capitală și au fost finalizate primele lucrări. O parte dintre intervenții continuă și pe timp de iarnă, altele fiind programate pentru primăvara anului viitor, pentru a nu opri livrarea agentului termic decât în caz de avarie.

Am încredere în profesionalismul şi dedicarea tuturor angajaților Companiei, împreună am conceput planul pe baza căruia am reușit restartarea investițiilor și reducerea cu 81% a pierderilor financiare ale RADET, în ultimii trei ani. Fiind vorba despre un sistem de asemenea amploare, lucrările nu se pot realiza decât etapizat, pe parcursul mai multor ani în care constanța și consistența investițiilor sunt cuvintele cheie. Contractul a fost aprobat, alături de documentația aferentă, la propunerea Primarului General, Gabriela Firea, în ședința Consiliului General al Municipiului București din 14 noiembrie. La aceeași dată, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București-Ilfov a primit mandat special, în numele și pe seama Consiliului General al Municipiului București, să delege gestiunea serviciului public de alimentare cu energie termică în arealul deservit de Asociație și să atribuie direct contractul de delegare către operatorul regional Compania Municipală.

Reclamă

Termoenergetica București S.A. Documentația anexă a contractului de delegare a gestiunii semnat include:
• Studiul de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciului public de alimentare cu energie termică – activitățile de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice;
• Procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor către Delegat;
• Regulamentul Serviciului Public de Alimentare cu energie termică în arealul deservit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București-Ilfov;
• Caietul de sarcini al Serviciului Public de alimentare cu energie termică – activitățile de producere transport, distribuție și furnizare a energiei termice în arealul deservit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București-Ilfov
• Contractele de furnizare a energiei termice / apă caldă – pentru utilizatorii de tip casnic și non-casnic.”, a explicat Gabriela Firea.

 

Reclamă
Share.
© 2024 Editura Substantial SRL – substantial.ro