Secretarul de stat pentru afaceri europene, Iulia Matei, a efectuat recent, o vizită de lucru la Berlin, în cadrul căreia a avut consultări cu ministrul federal de stat pentru afaceri europene, Michael Roth, precum şi o întrevedere cu Bernd Fabritius, însărcinat al Guvernului federal în problemele imigranţilor de origine germană şi minorităţi.

În cadrul întâlnirilor, secretarul de stat Iulia Matei a subliniat caracterul strategic al relaţiei bilaterale, ilustrate printr-un calendar dens de contacte politico-diplomatice, precum şi printr-o cooperare economică şi sectorială consistentă.

Demnitarul român a evidenţiat importanţa cooperării cu Germania, atât din perspectivă bilaterală, cât şi la nivel european.

Discuţiile cu ministrul Michael Roth au vizat teme de actualitate de pe agenda europeană, precum şi aspecte legate de viitoarea Preşedinţie germană a Consiliului Uniunii Europene, din a doua jumătate a acestui an. În acest context, Iulia Matei a exprimat disponibilitatea României de a avea o cooperare cât mai activă şi consistentă cu partea germană în promovarea subiectelor de interes comun la nivel european.

Cei doi oficiali au avut un schimb extins de opinii pe subiecte precum: Conferinţa privind Viitorul Europei, relaţiile viitoare UE-Regatul Unit, viitorul Cadru Financiar Multianual, Pactul Ecologic European şi politica de extindere. Discuţiile au reflectat, de ambele părţi, necesitatea adaptării Uniunii la provocările actuale, prin iniţiative care să conducă la o acţiune mai coezivă şi eficientă în beneficiul întregii Uniuni.

Dialogul pe tema Cadrului Financiar Multianual a evidenţiat susţinerea celor două părţi pentru un buget care să permită atingerea principalelor obiective strategice ale Uniunii. Secretarul de stat Iulia Matei a pledat pentru menţinerea unei finanţări adecvate pentru Politica de Coeziune şi Politica Agricolă Comună. Discuţiile au prilejuit şi un schimb de opinii pe marginea Pactului Ecologic European, inclusiv cu privire la Mecanismul pentru Tranziţie Echitabilă.

Cu referire la această temă, oficialul român a reafirmat susţinerea, de principiu, pentru consolidarea acţiunii UE în domeniul schimbărilor climatice, subliniind, în acelaşi timp, necesitatea asigurării unei tranziţii echitabile şi juste din punct de vedere economic şi social.

Referindu-se la procesul de extindere şi la recentele propuneri ale Comisiei Europene pe această temă, Iulia Matei a arătat deschiderea pentru eficientizarea acestuia, fără a afecta însă deschiderea negocierilor de aderare cu Albania şi R. Macedonia de Nord, care ar trebui realizată cât mai curând posibil.

Referindu-se la relaţiile viitoare UE-Regatul Unit, secretarul de stat Iulia Matei a arătat că România susţine încheierea unui parteneriat ambiţios şi cuprinzător cu Marea Britanie, care să reflecte interesele şi valorile comune ale celor două părţi şi să reprezinte un rezultat corect şi echitabil pentru toate statele membre. A fost subliniată subliniat importanţa acordată de partea română aspectelor legate de mobilitate, context în care a evidenţiat necesitatea garantării şi asigurării de către partea britanică a unui tratament nediscriminatoriu faţă de toţi cetăţenii europeni.

În cadrul discuţiilor, au mai fost abordate aspecte legate de Conferinţa privind Viitorul Uniunii Europene, precum şi evoluţiile în raport cu propunerile de instituire, la nivel UE, a unor mecanisme general aplicabile vizând statul de drept.

În cadrul întrevederii cu Bernd Fabritius, au fost discutate aspecte legate de Comisia guvernamentală mixtă româno-germană pentru problematica etnicilor germani din România, în contextul co-prezidării de către cei doi demnitari a unei noi reuniuni a Comisiei, în primul semestru al acestui an, la Berlin.

Demnitarul german a apreciat în mod deosebit angajamentul autorităţilor române pentru protecţia drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale, care permite prezervarea identităţii culturale, lingvistice şi religioase a minorităţii germane din România.