În următoarele zile, un număr impresionant de peste 410 mii de copii care se află în situații vulnerabile vor primi tichetele educaționale, oferindu-le oportunitatea de a-și achiziționa rechizite și haine necesare pentru școală. Această inițiativă are ca scop sprijinirea micuților care se confruntă cu dificultăți financiare, permițându-le să beneficieze de resursele necesare pentru educație.

Procesul de distribuire a tichetelor educaționale

Potrivit informațiilor oferite de sursele Edupedu.ro, toate tichetele educaționale vor ajunge la cei peste 400 de mii de părinți și beneficiari înainte de mijlocul lunii decembrie. Cardurile respective vor fi livrate deja încărcate, facilitând astfel accesul rapid al familiilor la resursele necesare.

OUG nr. 83/2023 menționează că pentru realizarea listelor cu beneficiarii finali, Serviciul de Telecomunicații Speciale utilizează o aplicație informatică specială dezvoltată în acest scop.

Conform regulamentelor, lista destinatarilor finali va fi transmisă de către Serviciul de Telecomunicații Speciale la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și va fi accesibilă beneficiarilor prin intermediul aplicației informatice speciale, în termen de 10 zile lucrătoare de la prelucrarea și structurarea bazei de date.

Astfel, participanții vor putea verifica dacă au fost inclusi pe lista beneficiarilor și vor fi informați cu privire la modalitățile de utilizare și valabilitate a tichetelor educaționale.

Se dau 500 de lei de la stat în luna decembrie! Ei sunt românii care vor beneficia de bani de la Guvern

Eligibilitatea beneficiarilor

Începând cu acest an, beneficiarii vor primi carduri noi, indiferent dacă au mai avut în trecut tichete educaționale, iar acestea vor fi valabile pentru următorii 5 ani. Suma de 500 de lei, alocată prin intermediul cardurilor, va fi transferată într-o singură tranșă.

Potrivit Ordonanței de urgență, copiii eligibili pentru a beneficia de aceste tichete educaționale sunt preșcolarii înscriși în învățământul de stat care îndeplinesc anumite criterii, precum vârsta minimă de 3 ani, vârsta maximă de 6 ani și un venit lunar pe membru de familie de maximum 633 de lei.

De asemenea, elevii din învățământul de stat primar și gimnazial care urmează cursuri de zi și provin din familii cu un venit mediu net lunar pe membru de familie de maximum 1.500 de lei sunt, de asemenea, eligibili.

Actualizarea listelor de beneficiari

Este important de menționat că lista destinatarilor finali se actualizează pe parcursul anului școlar, ori de câte ori situația o impune. Inspectoratele școlare județene și Inspectoratul Școlar al Municipiului București sunt responsabile de distribuirea tichetelor sociale pe suport electronic către unitățile de învățământ de la care provin beneficiarii finali, furnizându-le în același timp informațiile necesare referitoare la lista unităților afiliate.

În continuare, unitățile de învățământ de proveniență ale beneficiarilor vor transmite reprezentantului legal/tutorelui tichetul social pe suport electronic pentru sprijin educațional, împreună cu lista unităților afiliate din raza teritorială în care aceștia își au domiciliul sau reședința.

Asigurarea livrării tichetelor

Pentru beneficiarii care nu se pot deplasa, unitățile școlare au obligația de a oferi serviciul de livrare a tichetului electronic la domiciliul sau reședința acestora. În acest fel, se asigură că toți copiii eligibili beneficiază de sprijinul acordat prin intermediul tichetelor educaționale.

Actualizarea stadiului repartizării

Pentru a oferi transparență în ceea ce privește repartizarea tichetelor sociale pentru sprijin educațional către destinatarii finali, unitățile de învățământ actualizează săptămânal stadiul repartizării în interfața web a aplicației informației dezvoltată de Serviciul de Telecomunicații Speciale.