Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat România pentru decizia de a rejudeca și achita doi ofițeri acuzați inițial de crime de război și crime împotriva umanității legate de Holocaust, în anii 1990. Instanța a ordonat României să plătească suma de 8,500 euro cu titlu de costuri și cheltuieli de judecată reclamanților, Leonard Zăicescu și Ana Fălticineanu, supraviețuitori ai Holocaustului.

CEDO a evidențiat că achitările fostelor condamnări istorice, fără justificări rezonabile, au generat sentimente de vulnerabilitate și umilire printre victimele Holocaustului. Potrivit instanței, autoritățile române ar fi trebui să facă publice aceste rejudecări și rezultatele lor, omisiunea în acest sens fiind constatată ca o potențială sursă de vulnerabilitate și umilire pentru reclamanți.

Sentimentul instanței a fost că guvernul nu a oferit motive relevante și suficiente pentru revizuirea deciziilor, considerând aceste achitări drept „excesive” și „inutile într-o societate democratică”. Ca urmare, s-a stabilit că aceste acțiuni au constituit o încălcare a Articolului 8 coroborat cu Articolul 14 din convenție. Cu toate acestea, CEDO a respins alte reclamații în legătură cu posibile încălcări ale legislației, acestea fiind considerate inadmisibile.

România nu a prezentat o justificare rezonabilă pentru achitările din 1998 și 1999 care au minimizat rolul unor cetățeni români în masacre împotriva evreilor, acțiuni descrise de CEDO ca fiind eforturi de a nega sau distorsiona evenimentele Holocaustului. Hotărârea CEDO nu este definitivă, părțile având la dispoziție o perioadă de trei luni pentru a solicita trimiterea cauzei la Marea Cameră a Curții.