Începând cu 1 iulie 2024, persoanele fizice care nu și-au declarat veniturile ar putea fi impozitate cu o cotă de 70%, conform noii legi a impozitării pe venit.

Aceasta se va aplica deciziilor de impunere emise după această dată, așa cum rezultă dintr-o analiză realizată de Deloitte. În plus, contribuabilii vor fi supuși unor dobânzi și penalități de 0,02%, respectiv 0,08% pe zi de întârziere.

Deloitte subliniază importanța distincției între momentul obținerii veniturilor, momentul începerii controlului și momentul emiterii deciziei de impunere. Această distincție este crucială, deoarece persoanele aflate într-un control fiscal la momentul intrării în vigoare a noii cote de impozitare, chiar dacă controlul a fost inițiat înainte de această dată, se vor confrunta cu aplicarea cotei de 70%. Situația este deosebit de îngrijorătoare pentru acele persoane care sunt deja subiectul unui control fiscal, indiferent de momentul inițierii acestuia.

Legea nu face distincție între tipurile de proceduri de verificare fiscală aplicabile persoanelor fizice, remarcându-se că noua cotă de impozitare va fi relevantă atât pentru verificarea situației fiscale personale, cât și pentru verificarea documentară. Ca urmare, toți contribuabilii aflați într-un control fiscal sau care au fost notificați despre demararea unui control fiscal în viitorul apropiat ar trebui să ia în considerare noul nivel de impozitare.

Pentru a evita impozitarea cu noua cotă de 70%, persoanele fizice supuse controalelor fiscale sunt îndemnate să urgenteze procesul de finalizare a acestor controale, prin cooperarea activă cu organele fiscale. Aceasta include furnizarea rapidă a documentelor și informațiilor necesare, oferirea de explicații înainte de termenul limită și solicitarea încheierii acțiunii de control cât mai curând posibil. Astfel, Deloitte recomandă contribuabililor să întreprindă orice acțiuni necesare pentru emiterea deciziei de impunere înainte de 1 iulie 2024, pentru a evita aplicarea cotei de impunere de 70%.