Administrația Națională Apele Române (ANAR) a anunțat că, deși România se confruntă cu o scădere a rezervelor de apă comparativ cu anul precedent, volumul actual de 3 miliarde de metri cubi de apă, cu aproximativ 10% mai mic decât în martie 2023, este suficient pentru a satisface nevoile populației care se alimentează centralizat din surse de apă de suprafață.

Conform raportărilor, coeficientul de umplere al principalelor 40 de lacuri este de 70%.

ANAR a explicat că această diferență în rezervele de apă se datorează în principal condițiilor hidrologice mai puțin favorabile din iarna 2023 – 2024, comparativ cu perioada corespunzătoare a anului trecut. Se remarcă o reducere semnificativă a cantității de apă reținută în stratul de zăpadă de la 650 milioane de metri cubi de apă în ianuarie – februarie 2023, la doar 200 milioane de metri cubi în februarie 2024. Specialiștii atribuie această situație unui regim termic sever și precipitații insuficiente în vara lui 2022, care a favorizat evaporarea unei cantități mari de apă, urmată de iarni hidrologic bogate datorită formării unor cicloane mediteraneene.

În ceea ce privește strategia de gestionare a resurselor de apă, ANAR a menționat că refacerea rezervelor din cele 12 lacuri de importanță majoră, precum cele trei aflate direct sub administrarea sa – Siriu, Râuşor și Pecineagu – este condiționată de regimul precipitațiilor. Aceste lacuri, alături de alte 40 cu folosințe complexe, constituie rezerva strategică de apă a țării. Instituția a subliniat că ia măsuri constante pentru stocarea apei, cu prioritate pentru necesarul populației și producția de energie electrică, și că în prezent, toate secțiunile monitorizate respectă debitul minim necesar.

În concluzie, în spitele unei scăderi a volumului de apă disponibil față de anul precedent, ANAR asigură că România dispune de suficiente resurse de apă pentru a îndeplini cerințele actuale ale populației, subliniind eforturile continue de monitorizare și gestionare a rezervelor hidrologice ale țării.