Guvernul României a luat decizia de a oferi locuințe sociale și pentru victimele violenței domestice.

Autoritățile locale vor fi responsabile de raportarea numărului de locuințe disponibile și de repartizarea acestora către grupurile vulnerabile, care se confruntă cu risc de excluziune socială și marginalizare.

Normele metodologice de aplicare a legii locuinței au fost aprobate, astfel încât autoritățile administrației publice locale vor comunica numărul de locuințe și gradul de ocupare a acestora.

Locuințe de la stat pentru victimele violenței domestice

De asemenea, victimele violenței domestice vor putea beneficia de locuințe sociale sau de necesitate.

Criteriile pentru repartizarea locuințelor sociale vor lua în considerare apartenența solicitantului la un grup vulnerabil, conform definiției din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, și expunerea acestuia la riscul de excluziune socială și marginalizare.

Procesul de soluționare a cererilor privind repartizarea locuințelor sociale va respecta principii precum transparența, prevenirea și combaterea sărăciei, prevenirea și combaterea riscului de excluziune socială, combaterea segregării, nediscriminarea și egalitatea de șanse, conform actului normativ emis de Guvern.

De asemenea, măsura prevede că victimele violenței domestice pot beneficia de locuințe sociale sau de necesitate în cazul în care au fost emise ordine de protecție provizorii de către poliție și/sau ordine de protecție emise de instanța judecătorească.

Decizia Guvernului

De asemenea, acestea pot beneficia de locuințe sociale în cazul în care soții au inițiat procedura de lichidare a comunității, partajul bunurilor comune și regularizarea datoriilor.

Decizie de ultimă oră a Guvernului! Marcel Ciolacu a cedat: Se renunță la limita impusă pentru plățile în numerar

Durata contractului de închiriere pentru locuințele sociale nu poate depăși data finalizării partajului conform legii în cazul victimelor violenței domestice care au demarat procedura de lichidare a comunității.

În cazul victimelor violenței domestice pentru care au fost emise ordine de protecție provizorii de către poliție și/sau ordine de protecție emise de instanța judecătorească, durata contractului de închiriere pentru locuințele de necesitate nu poate depăși durata ordinelor de protecție menționate anterior.

Această decizie a Guvernului reprezintă un pas important în asigurarea unui adăpost sigur și accesibil pentru grupurile vulnerabile și pentru victimele violenței domestice, contribuind astfel la combaterea excluziunii sociale și marginalizării.