Plenul Camerei Deputaților a adoptat un proiect de lege ce impune noi restricții pentru jocurile de noroc, limitându-le la localitățile cu peste 15.

000 de locuitori. Cu 243 de voturi „pentru”, patru abțineri și doi deputați care nu au votat, această lege marchează o poziție fermă împotriva răspândirii jocurilor de noroc în orașele și satele mai mici.

Potrivit noii legislații, pentru a putea opera jocuri de tip slotmachine, spațiile comerciale trebuie să fie situate în unități administrativ-teritoriale cu o populație de peste 15.000 de locuitori, conform unei adeverințe eliberate de primăria relevantă. De asemenea, legea prevede că este interzisă prestarea, directă sau indirectă, a serviciilor conexe jocurilor de noroc către entități neautorizate și măsuri tehnice specifice pentru prevenirea accesului ilegal la jocurile de noroc online.

Noua reglementare stipulează obligația Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) de a crea și menține un registru public online, actualizat zilnic, ce va conține o listă a operatorilor licențiați. Măsurile de implementare tehnică vor fi detaliate printr-un ordin al președintelui ONJN, ce trebuie emis în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a ordonanței.

Criticii acestei mișcări legislativă acuză o posibilă colaborare prea strânsă între coalitia de guvernare și industria jocurilor de noroc, sugerând că legea ar putea servi interesele acestei industrii. Totuși, adoptarea legii indică o acțiune decisivă împotriva expansiunii necontrolate a jocurilor de noroc în localitățile mai mici ale țării.