Ministerul Justiției organizează, la sediul său din București, selecția procurorilor în vederea efectuării propunerilor de numire pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducere, respectiv: Procuror  general al  Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Procuror șef al Direcției Naționale Anticorupție și Procuror șef  al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism. Procurorii pot depune cereri de înscriere, până la data de 23.12.2019, ora 24.00, la Direcția resurse umane a Ministerului Justiției din București.

Cererile de participare la selecție vor fi însoțite de următoarele înscrisuri:

 1. dovada îndeplinirii condițiilor de vechime prevăzute de lege;
 2. declarațiile prevăzute de art. 54 alin. (2) raportat la art. 48 alin. (10-11) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 3. un proiect privind exercitarea atribuțiilor specifice funcției de conducere pentru care participă la selecție, care se depune atât pe suport hârtie, cât și în format electronic, pe suport specific. Proiectul va fi încadrat într-o limită de 30 pagini, iar anexele nu vor putea depăși 10 pagini. Planul și anexele vor fi redactate cu caractere de 12, font Times New Roman, spațiere la 1,5 rânduri;
 4. un curriculum vitae al procurorului, conform modelului comun european prevăzut în anexa H.G. nr. 1021/2004;
 5. minim 10 lucrări întocmite de procuror în compartimentele în care și-a desfășurat activitatea, în ultimii 5 ani;
 6. ultimul raport de evaluare a activității profesionale a procurorului participant la selecție;
 7. orice alte înscrisuri relevante.

De altfel, în perioada 14.01.2020 – 17.01.2020, procurorii participanți la selecție vor susține, în faţa Comisiei de interviu, un interviu constând în:

 1. susținerea proiectului privind exercitarea atribuțiilor specifice funcției de conducere pentru care participă la selecție;
 2. verificarea aptitudinilor manageriale și de comunicare;
 3. evaluarea poziției candidatului în raport cu valorile profesiei și ale funcției pentru care candidează (integritate, responsabilitate și răspundere);

Rezultatele selecției se vor afișa la sediul Ministerului Justiției și se vor publica pe pagina de internet a acestuia, la data de 21.01.2020 .

Propunerile ministrului justiției vor fi înaintate Consiliului Superior al Magistraturii, în vederea obținerii avizului acestei instituții. Ulterior obținerii avizului Consiliului Superior al Magistraturii, ministrul justiției înaintează propunerile Președintelui României, în vederea numirii în funcțiile de conducere.

Calendarul aprobat va putea suferi modificări în funcție de numărul procurorilor înscriși.

Calendarul estimativ al activităților de organizare și desfășurare a procedurii de propunere a procurorilor pentru numirea în funcțiile de conducere vacante din cadrul  PÎCCJ, DNA și DIICOT, este următorul:

 1. Procuror general al PARCHETULUI DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE;
 2. Procuror șef al DIRECȚIEI DE INVESTIGARE A INFRACȚIUNILOR DE CRIMINALITATE ORGANIZATĂ ȘI TERORISM;
 3. Procuror șef al DIRECȚIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE;

 

La criteriile de evaluare  a interviului susținut în cadrul selecției procurorilor în vederea efectuării propunerilor de numire în funcțiile de conducere cu privire la:

 1. Susținerea proiectului privind exercitarea atribuțiilor specifice funcțiilor de conducere.

Se vor avea în vedere următoarele:

 • Prezentarea sintetică a unității/structurii pentru a cărei conducere participă la selecție – se va analiza capacitatea de analiză și sinteză a candidatului, precum și rigoarea informațiilor furnizate;
 • Identificarea unor eventuale disfuncții și vulnerabilități în activitatea unității/structurii pentru a cărei conducere participă la selecție – se va evalua capacitatea de cunoaștere și reflecție a candidatului asupra activității unității/structurii pentru a cărei conducere participă la selecție;
 • Propunerea unor soluții pentru prevenirea și înlăturarea deficiențelor identificate – se va evalua capacitatea candidatului de a justifica/prezenta modul de implementare a soluțiilor preconizate pentru înlăturarea disfuncțiilor constatate;
 • Compatibilitatea proiectului managerial privind exercitarea atribuțiilor specifice de conducere, întocmit de procurorul care participă la selecție, cu cel al procurorului ierarhic superior, dacă este cazul.

Cu privire la:

 1. Verificarea aptitudinilor manageriale și de comunicare;

Se vor avea în vedere următoarele:

 • Capacitatea de organizare;
 • Asumarea responsabilităților;
 • Rapiditate în luarea deciziilor;
 • Rezistența la stres;
 • Autoperfecționarea;
 • Capacitatea de analiză, sinteză, previziune, strategie și planificare pe termen scurt, mediu și lung;
 • Inițiativa în modernizarea managementului unității/structurii;
 • Capacitatea de adaptare rapidă;
 • Capacitatea de relaționare și comunicare;
 • Capacitatea și disponibilitatea de a lucra în echipă și de a colabora cu colegii;
 • Cunoștințe privind comunicarea publică și interpersonală, rezolvarea conflictelor și situațiilor de criză;
 • Cunoștințe de management juridic și judiciar.

Cu privire la:

 1. Evaluarea poziției candidatului în raport cu valorile profesiei și funcției pentru care participă la selecție;

Se vor evalua:

 • Motivația candidatului pentru ocuparea unei funcții în structura/unitatea de parchet pentru care participă la procedura de selecție;
 • Atitudinea candidatului față de valorile profesiei și funcției de conducere (integritate, responsabilitate și răspundere);
 • Aprecieri personale ale candidatului asupra nivelului de integritate, responsabilitate și răspundere din cadrul sistemului judiciar, propuneri și soluții pentru creșterea încrederii cetățenilor în justiție.

Timpul de susținere a proiectului pentru exercitarea atribuțiilor specifice funcției de conducere:  30 minute.

Timpul pentru întrebări și răspunsuri: 1 oră.

COMISIA DE INTERVIU

Este  formată din:

 1. Președintele comisiei:
 • Ministrul Justiției;
 1. Membrii comisiei:
 • Secretari de stat ai Ministerului Justiției;
 • Un procuror (care a urmat cursuri de management și organizare instituțională), desemnat de Secția de procurori a Consiliului Superior al Magistraturii;
 • Un reprezentant al Institutului Național al Magistraturii, desemnat de către directorul Institutului Național al Magistraturii;
 • Un specialist în management, organizare instituțională și comunicare, desemnat de Academia de Studii Economice – Facultatea de management, București;
 • Un psiholog (desemnat dintre psihologii Consiliului Superior al Magistraturii);
 • Un consilier al ministrului justiției.