Ministerul Finanțelor și Agenția Națională de Administrare Fiscală au anunțat elaborarea Ghidului pentru Sistemul național e-Transport, o inițiativă menită să sprijine lupta împotriva fraudei și evaziunii fiscale în domeniul transporturilor rutiere de mărfuri. Conform declarațiilor ministrului Finanțelor, Marcel Boloș, acest sistem digital are rolul de a monitoriza în timp real traficul de marfă, identificând și investigând potențialele nereguli sau acte de fraudă fiscală.

Prin intermediul sistemului e-Transport, operatorii de transport sunt obligați să transmită datele actuale de poziționare ale vehiculelor pe parcursul întregului traseu. Această măsură contribuie semnificativ la eficientizarea administrației fiscale, fiind considerată o componentă vitală în ecosistemul de modernizare pe care ministerul îl implementează în acest an.

Sistemul vizează categoriile de vehicule rutiere care transportă mărfuri cu risc fiscal ridicat, având o masă maximă tehnic admisibilă de cel puțin 2,5 tone. Operatorii economici, indiferent dacă participă la tranzacții interne sau internaționale, au responsabilitatea declarării datelor despre transporturile efectuate, utilizând dispozitive de telecomunicații echipate corespunzător. Această obligație se aplică și în cazul transporturilor internaționale, cu specificații clare referitoare la import, export și achiziții intracomunitare de bunuri.