Veniturile din domeniul educației vor fi majorate în România. Guvernul condus de Nicolae Ciucă a propus creșterea veniturilor personalului nedidactic cu 9% și acordarea a două prime de câte 500 de lei în lunile iunie și octombrie pentru acești angajați.

Personalul didactic și didactic auxiliar vor primi, de asemenea, prime în valoare de 1.000 de lei în iunie și 1.500 de lei în octombrie. De asemenea, noile legi ale educației, care vor intra în vigoare de la 1 septembrie, vor aduce noi drepturi pentru angajații din învățământul preuniversitar și universitar.

Decizia de majorare a veniturilor din educație a fost luată după discuțiile dintre reprezentanții Guvernului și sindicatele din domeniul educației. Aceasta are scopul de a sprijini personalul din sistemul de educație și de a facilita întoarcerea cât mai rapidă în sălile de clasă, atât pentru profesori, cât și pentru elevi.

Prime de 2.500 de lei pentru profesori

Măsurile propuse includ creșterea veniturilor personalului nedidactic din anexa 8 a Legii salarizării, care afectează aproximativ 55.000 de angajați. Aceștia vor beneficia de o creștere medie a veniturilor cu 9% și de două prime în valoare de câte 500 de lei fiecare. De asemenea, aproximativ 220.000 de angajați din sistemul educațional, inclusiv personalul didactic și didactic auxiliar, vor primi prime în luna iunie și octombrie în cuantumuri mai mari.

La ce concluzie a ajuns Guvernul României, după greva profesorilor: Prime de 2.500 de lei, creșteri de 9% a salariilor

Alte drepturi prevăzute de noile legi ale educației includ acordarea unei prime de instalare echivalentă cu 5 salarii minime brute pe țară pentru cadrele didactice care lucrează în zone defavorizate, decontarea navetei personalului din învățământ din bugetul de stat, reducerea normei didactice pentru anumite categorii de personal, acordarea unei prime la încetarea contractului de muncă pentru personalul didactic care se pensionează, concediu de odihnă suplimentar pentru directorii unităților de învățământ și inspectori, precum și reducerea normei didactice pentru cadrele didactice implicate în proiecte europene.

Beneficii pentru cadre didactice care se pensionează

Aceste măsuri vor intra în vigoare de la 1 septembrie, iar universitățile vor avea posibilitatea de a majora salariile în funcție de specificul activității și performanța profesorilor. De asemenea, cadrele didactice care se pensionează vor primi două salarii raportate la ultimul salariu de bază.