Un număr tot mai mare de români care au lucrat în străinătate ajung la vârsta de pensionare și doresc să știe dacă perioadele lucrate în afara țării sunt luate în considerare în calculul pensiei lor în România.

Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) a prezentat date oficiale care arată că românii care au domiciliul într-un alt stat membru trebuie să depună cererea de pensie la instituția de asigurări sociale de la locul de domiciliu.

Această instituție va face toate demersurile necesare către instituția competentă din România, astfel încât nu este necesară deplasarea persoanei în România în acest scop.

Pensia comunitară pentru românii care au lucrat în străinătate

În timpul în care au lucrat legal într-un alt stat membru, românii nu trebuie să rămână asigurați în sistemul public de pensii din România prin încheierea unui contract de asigurare facultativă cu casa teritorială de pensii de la locul de domiciliu sau de reședință.

Acest lucru se datorează principiului totalizării perioadelor de asigurare la acordarea drepturilor de pensie. Cu toate acestea, dacă au ales să se asigure facultativ în România, vor beneficia de valorificarea contribuțiilor aferente asigurării facultative la stabilirea drepturilor de pensie de către casa teritorială de pensii competentă.

Informații importante pentru români! Ce pensie vor primi cei care au lucrat și în străinătate

În concluzie, românii stabiliți în altă țară vor primi pensia pentru activitatea desfășurată acolo, iar cei care se întorc în România vor beneficia de pensia din țara de origine.

Depunerea cererilor pentru pensia comunitară

Pentru stabilirea drepturilor de pensie pentru limită de vârstă, anticipată, anticipată parțială, de invaliditate și de urmași, persoana îndreptățită trebuie să se adreseze unei singure instituții, iar cererea depusă va fi valabilă pentru toate instituțiile în cadrul cărora persoana respectivă a fost asigurată. Cererile trebuie depuse la instituția de la locul de reședință în următoarele moduri:

– dacă solicitantul locuiește într-un alt stat membru, cererea se depune la instituția din statul respectiv;

– dacă solicitantul are domiciliul în România, cererea se depune la casa teritorială de pensii de care aparține cu domiciliul.

Regulamentele europene și țările vizate

Regulamentele europene se aplică cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European. Printre aceste țări se numără Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein și Elveția.

Data de la care se poate beneficia de pensie comunitară

Începând cu data de 1 ianuarie 2007, când România a aderat la Uniunea Europeană, se aplică prevederile regulamentelor comunitare în domeniul coordonării sistemelor de securitate socială.

Acestea includ Regulamentul (CEE) nr. 1408/1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială pentru lucrătorii salariați, lucrătorii independenți și membrii familiilor acestora care se deplasează în interiorul comunității și Regulamentul nr. 574/1972 care stabilește modalitățile de aplicare a Regulamentului nr. 1408/71.

Din 1 mai 2010, a intrat în vigoare Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului, care coordonează sistemelor de securitate socială și a fost modificat și completat prin Regulamentul (CE) nr. 988/2009 și Regulamentul (CE) nr. 987/2009.