Școlile din România se confruntă cu o criză profundă în ceea ce privește calitatea educației. După mai bine de 20 de ani de participare la testele PISA, rezultatele țării noastre arată că nivelul de competență al elevilor români rămâne scăzut și neschimbat.

Hristian Caramizaru, directorul Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, a afirmat că situația este profund îngrijorătoare, iar performanțele slabe ale elevilor noștri pot pune în pericol viitorul țării.

România la coada clasamentului

Testele PISA evaluaează competențele matematice, de lectură și științe ale elevilor de 15 ani din mai multe țări. România a obținut un scor total de 428 de puncte, clasându-se în categoria nivelului 2 de competență.

Aceasta înseamnă că elevii români nu au doar performanțe sub medie, dar nu și-au dezvoltat nici competențele de bază necesare pentru a se descurca în viața de zi cu zi.

Nivelul scăzut al competențelor

Nivelul scăzut de competență al elevilor români este evident în toate cele trei domenii evaluate. La matematică, doar 51% dintre elevi au atins nivelul minim de competență, procent semnificativ mai mic față de media OCDE de 69%.

În ceea ce privește lectura, doar 58% dintre elevi au atins nivelul minim de competență, în timp ce media OCDE a fost de 74%. La științe, 56% dintre elevi au atins nivelul minim de competență, în timp ce media OCDE a fost de 76%.

Comparație cu alte țări

Situția României este și mai alarmantă atunci când o comparăm cu alte țări și economii participante la testele PISA. Procentul de elevi români care au atins nivelul 5 sau 6 de competență a fost de doar 1%, în timp ce media OCDE a fost de 7%.

Țări precum Singapore, Macao-China, Taiwan-China și Japonia au avut cele mai mari ponderi de elevi cu performanțe superioare. Astfel, România rămâne în urma acestor țări, lasând mult de dorit în ceea ce privește calitatea educației.

Cauzele rezultatelor slabe

Există mai multe cauze care stau la baza rezultatelor slabe ale elevilor români la testele PISA. Un factor important este infrastructura precară a școlilor, care nu oferă un mediu propice pentru învățare.

De asemenea, programul școlar încărcat și metodele tradiționale de predare nu stimulează gândirea critică și creativitatea elevilor. De asemenea, un alt aspect este lipsa investițiilor în educație și formarea necorespunzătoare a cadrelor didactice.

Impactul asupra viitorului țării

Rezultatele slabe ale elevilor români la testele PISA au un impact major asupra viitorului țării noastre. Educația deficitară afectează pregătirea tinerilor pentru piața muncii și limitează șansele lor de succes în viață.

Pe termen lung, acest lucru poate duce la stagnare economică și la o societate cu o competitivitate redusă pe plan internațional.