Ministerul Finanțelor a raportat o creștere a deficitului bugetar al României la 2,06% din Produsul Intern Brut (PIB) pentru primele trei luni ale anului 2024, însumând 35,88 miliarde de lei. Această valoare marchează o creștere față de deficitul de 1,67% din PIB, sau 28,99 miliarde de lei, înregistrat în primele două luni ale anului.

Veniturile totale au atins 132,16 miliarde de lei, reprezentând o creștere de 15,8% față de același trimestru al anului precedent, impulsionată de venituri curente, contribuții de asigurări, impozit pe salarii și TVA, precum și fonduri europene. Cheltuielile bugetare au urcat la 168,04 miliarde de lei, cu 22,7% mai mult decât în perioada similară din 2023, majorându-se ca procent din PIB de la 8,53% la 9,66%.

Încasările din impozitul pe salarii și venit au crescut cu 14,9%, ajungând la 11,50 miliarde de lei, datorită unei serii de modificări legislative și majorării salariului minim. Contribuțiile de asigurări au cunoscut, de asemenea, o creștere semnificativă de 22,1%, ajungând la 45,10 miliarde de lei.

Pe altă notă, încasările din impozitul pe dividende au suferit o contracție de 34% ca efect al unui bază comparativ ridicat din anul precedent. Încasările nete din TVA au crescut cu 13,6%, ajungând la 29,36 miliarde de lei, în timp ce restituirile de TVA au crescut cu aproape 29%.

Cheltuielile de personal au crescut cu 19,6%, atingând 36,55 miliarde de lei, în principal datorită majorărilor salariale acordate în 2023. Asistența socială a înregistrat, de asemenea, o creștere semnificativă de 12,4%, influențată de majorarea punctului de pensie și a indemnizației sociale pentru pensionari.