Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) a transmis Ministerului Educației că modalitatea de acordare a burselor școlare exclusiv elevilor din instituțiile de învățământ de stat constituie o formă de discriminare.

CNCD subliniază că această practică încalcă principiile egalității și nediscriminării, îngrădind dreptul la educație al copiilor care învață în școlile confesionale sau private.

În contextul discuțiilor privind Ordonanța de Urgență pentru modificarea Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023 și a Legii învățământului superior nr. 199/2023, propunerea Ministerului Educației de a limita acordarea burselor doar elevilor din învățământul preuniversitar de stat a fost criticată de CNCD. Textul modificării propuse de minister, „Elevii de la cursurile cu frecvență de zi din învățământul preuniversitar de stat obligatoriu beneficiază de burse”, exclude din start elevii din instituțiile private și confesionale.

„Limitarea beneficiarilor de burse la categoria elevilor de la cursurile cu frecvență de zi din învățământul preuniversitar doar de stat încalcă principiul constituțional al egalității nediscriminării și principiul accesului în condiții egale la exercitarea dreptului constituțional la învățătură”, afirmă CNCD. Acest tratament diferențiat este considerat nejustificat, având în vedere că nu există distincții relevante între elevii din diferite tipuri de instituții educaționale care să justifice o asemenea separare.

Instituția invocă articolul 16 al Constituției, care stipulează egalitatea cetățenilor în fața legii și a autorităților publice, fără privilegii și fără discriminări, precum și articolul 32, care garantează dreptul la învățătură. Prin urmare, CNCD concluzionează că practica actuală constituie o discriminare directă, încălcând accesul egal la sistemul de bursă pentru elevii din învățământul privat sau confesional în comparație cu cei din instituțiile de stat.