Guvernul României a pregătit un nou ajutor pentru o anumită categorie de români. Iată cine poate primi suma de 1.900 de euro și ce poate face cu banii.

Se oferă o sumă substanțială  din partea statului pentru familiile și persoanele cu venituri reduse din România. Această finanțare nerambursabilă are ca scop branșarea sau racordarea la rețelele publice de apă și canalizare, locale sau regionale.

Suma de până la 1.900 de euro poate fi obținută indirect de către familiile și persoanele cu venituri mici până la sfârșitul lunii iunie. Pentru a beneficia de această măsură de sprijin, solicitantul trebuie să se adreseze operatorilor de apă și canalizare și să depună o cerere de finanțare în cadrul celei de-a doua runde de atragere de fonduri a programului Prima Conectare. Banii primiți vor fi utilizați pentru branșarea solicitantului la rețelele de apă și canalizare.

Se dau 1.900 de euro de la stat

Conform Avocatnet.ro, programul Prima Conectare permite acoperirea unei sume de până la 1.900 de euro, fără TVA, pentru cheltuielile de branșare sau racordare la sistemul public de alimentare cu apă și canalizare.

Pentru a primi acești bani, beneficiarii finali, adică persoanele fizice care vor utiliza sistemele de apă și canalizare, trebuie să îndeplinească anumite condiții:

  • A avea venituri reduse, sub salariul minim brut pe țară garantat la plată pe membru de familie.
  • A avea domiciliul într-o gospodărie care nu este conectată la sistemul public de apă și/sau canalizare și care se află pe raza teritorială a unei unități administrativ-teritoriale care a încredințat operatorului de utilități gestiunea serviciului public de apă și/sau de canalizare.
  • A fi de acord să participe în cadrul Programului și să îndeplinească toate formalitățile și lucrările necesare pentru branșarea gospodăriei la sistemul centralizat de canalizare/alimentare cu apă.

Guvernul României oferă un nou ajutor românilor! Cine va primi 1.900 de euro și ce va putea face cu banii

Care este scopul programului

De asemenea, terenul pe care se vor realiza lucrările de branșare/racordare trebuie să îndeplinească anumite condiții, precum să fie liber de sarcini sau interdicții care afectează implementarea proiectului și să nu fie în curs de soluționare la instanțele judecătorești.

Scopul principal al programului este de a facilita accesul populației la serviciul public de apă și canalizare, reducând astfel impactul asupra mediului al apelor uzate provenite din gospodării și protejând sănătatea umană și mediul înconjurător. Programul Prima Conectare are ca obiectiv branșarea a peste 88.400 de gospodării până în al doilea trimestru al anului 2026.

Această măsură de sprijin face parte din Planul Național de Redresare și Reziliență, iar implementarea proiectului este estimată să se încheie până la data de 30 iunie 2026.