Grevele reprezintă un mijloc de protest și manifestare a nemulțumirilor profesorilor și personalului din învățământ, în căutarea îmbunătățirii condițiilor de muncă și a sistemului educațional.

România nu a fost străină de astfel de mișcări sociale, în special în domeniul educației, unde profesorii și personalul din învățământ și-au exprimat nemulțumirile și au cerut schimbări. Chiar și în prezent are loc una dintre cele mai mari greve din învățământ. Profesorii solicită majorări salariale, însă autoritățile nu sunt impresionate de acest lucru. Mai mult decât atât, Guvernul României a dat o OUG prin care vechimea profesorilor participanți la grevă ar putea fi afectată, deci, și veniturile acestora.

Iată care au fost cele mai importante greve din învățământul românesc:

Greva din 2011

Greva din învățământul preuniversitar din 2011 a avut loc în perioada martie-aprilie. Profesorii au cerut majorarea salariilor și reducerea inechităților salariale între personalul din învățământ. O altă cerință a fost ameliorarea condițiilor de muncă și reducerea numărului de elevi într-o clasă. De asemenea, o altă revendicare a fost îmbunătățirea infrastructurii școlare și a resurselor didactice.

Autoritățile au promis îmbunătățiri salariale, însă acestea au fost considerate insuficiente de către profesori și personalul din învățământ. Greva s-a încheiat în urma unui acord încheiat între sindicate și guvern, care prevedea majorări salariale treptate și alte măsuri de îmbunătățire a sistemului educațional.

Greva din 2012

Greva din învățământul universitar din 2012 a avut loc în perioada februarie-martie. Profesorii au solicitat majorarea salariilor și eliminarea inechităților salariale, creșterea finanțării pentru universități și cercetare și autonomia universitară și respectarea drepturilor angajaților din învățământul superior.

Autoritățile au promis majorări salariale, însă acestea au fost considerate nesemnificative de către cadrele didactice universitare. Greva a dus la negocieri și la semnarea unui acord care prevedea creșteri salariale treptate și alte măsuri pentru îmbunătățirea sistemului universitar.

Greva din 2019

Greva din învățământul preuniversitar din 2019 a avut loc în perioada martie-aprilie. Ca în cazul fiecărei greve a profesorilor, revendicarea principală a fost majorarea salarială. De asemenea, alte cerințe au fost reducerea numărului de elevi dintr-o clasă, asigurarea unor condiții mai bune de predare-învățare, dar și investiții în infrastructura școlară și dotarea cu resurse didactice.

Autoritățile au făcut unele concesii în ceea ce privește majorările salariale, însă greva a continuat din cauza nesatisfacerii tuturor revendicărilor. Guvernul a emis o Ordonanță de Urgență care prevedea unele măsuri, dar profesorii și personalul din învățământ au considerat că acestea nu rezolvă problemele fundamentale ale sistemului. Cu toate acestea, greva a luat final la un moment dat.

Acum, în 2023, profesorii au considerat că autoritățile nu îi consideră importanți, motiv pentru care au pornit din nou o grevă generală. Până la acest moment nu s-a luat nicio decizie clară.