Institutul Național de Statistică (INS) a publicat un raport în perioada de referință octombrie – noiembrie 2019 în care ne prezintă creșterea salariului mediu net cu 2%, acesta ajungând la 3.179 lei. În același raport, putem observa și creșterea cu 2.1% a salariului mediu brut, acesta ajungând în luna noiembrie la 5.196 lei.

„În luna noiembrie 2019, în majoritatea activităţilor din sectorul economic, nivelul câştigului salarial mediu net a fost mai mare decât în luna octombrie 2019 ca urmare a acordării de premii ocazionale (prime trimestriale, anuale, pentru performanţe deosebite sau al 13-lea salariu), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, creşterile câştigului salarial mediu net s-au datorat realizărilor de producţie ori încasărilor mai mari (funcţie de contracte/proiecte), cât şi a disponibilizărilor de personal cu câştiguri salariale mai mici faţă de medie, din unele activităţi economice”, se precizează în comunicatul de presă al INS.

Potrivit INS, cota cea mai mare al salariului mediu nominal net a fost atinsă în domeniul informatic, cu suna de 7.610 lei, iar cea mai mică cotă a fost în domeniul articolelor vestimentare cu suma de 1.803 lei.

Printre cele mai semnificative creșteri, între 11% și 13%, fac parte următoarele domenii: cinematografie, televiziune, tipărire, editare, înregistrări audio, fabricarea autovehiculelor.

Scăderile semnificative ale salariului mediu net, între 1% și 2.5%, fac parte domeniile: sivicultură, expoatarea forestieră, transporturi aeriene, fabricarea produselor farmaceutice, furnizarea energiei termice, gaz, apă caldă.

Creșteri între 0.5% și 1% au fost înregistrate și în sistemul bugetar: administrație publică, sănătate și asistență socială.

Din păcate, învățământul nu se poate lăuda cu o creștere, salariul mediu net având o scădere cu 0.2%.

Share.