Sfinții Trei Ierarhi – Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Grigorie Teologul și Sfântul Ioan Gură de Aur – sunt trei dintre cei mai importanți sfinți ai Bisericii Ortodoxe. Ei au fost părinți ai Bisericii din primele secole ale creștinismului și au jucat un rol important în dezvoltarea și răspândirea învățăturilor creștine.

Sfântul Vasile cel Mare, cunoscut și ca Vasile cel Înțelept, a trăit în secolul IV și a fost episcop al Cezareei din Cappadocia. El este cunoscut pentru munca sa de susținere a Bisericii Ortodoxe și pentru scrierile sale teologice, inclusiv „Regulile Morale” și „Despre Îngerii Păcătoși”. Sfântul Vasile este considerat unul dintre părinții Bisericii și este venerat ca un sfânt în Biserica Ortodoxă, Catolică și Anglicană.

Sfinții Trei Ierarhi

Sursa: Social media

Sfântul Grigorie Teologul, sau Grigorie de Nazianz, a trăit în secolul IV și a fost episcop al Constantinopolului. El este cunoscut pentru scrierile sale teologice, inclusiv „Discursurile” și „Orațiunile”, care au fost considerate esențiale pentru înțelegerea doctrinei creștine.

Sfântul Grigorie a jucat un rol important în dezvoltarea dogmelor creștine, inclusiv cele privind natura lui Hristos. El este venerat ca un sfânt în Biserica Ortodoxă, Catolică și Anglicană.

Sfântul Ioan Gură de Aur a trăit în secolul IV și a fost episcop al Constantinopolului. El este cunoscut pentru predicile sale puternice și pentru munca sa de a îmbunătăți viața morală a credincioșilor. Sfântul Ioan a scris multe lucrări teologice, inclusiv comentarii la Scriptură și cărți despre viața monahală. El este venerat ca un sfânt în Biserica Ortodoxă, Catolică și Anglicană.

Rugăciunea către Sfinții Trei Ierarhi

“Sfinților Ierarhi ai lui Hristos, lauda Bisericii: Vasile înțelepte – stâlp al credinței, Grigorie prea laminate – minte cerească, Ioane Gură de Aur – propovăduitorul înflăcărat al pocăinței, voi cei ce aţi fost dăruiţi Bisericii în vremuri de cumpănă pentru a descoperi credința cea adevărată, primiți această smerită rugăciune pe care o înălțăm către voi, sfinților.

Dăruiți-ne nouă, păcătoșilor, adevărata cunoaștere. Și învăţați-ne cum se cuvine să trăim noi, cei ce purtăm cu nevrednicie numele de creștin. Sârguiţi-vă, sfinților, să-i scoateți pe credincioși din smintelile acestei lumi ticăloase, aşa cum odinioară aţi făcut cu cei pe care i-aţi păstorit.

Fiţi deci călăuzele noastre către cer! Mijlociți cu rugăciunile voastre pe lângă Dumnezeu, să ne dăruiască iertare, smerenie şi înțelepciune! Voi, cei care trăiţi în cer, rugați-vă, sfinților, ca şi noi, cei ce trăim pe pământ, să le gândim şi să le facem pe cele de sus.

Fiţi alături de noi, Sfinților Trei Ierarhi, în viaţa aceasta şi după moarte… Ca şi noi să ne împărtășim de fericirea cea veșnică. Amin!”