Astăzi, 24 octombrie, Biserica Ortodoxă Română îl prăznuiește pe Sfântul Mucenic Areta. El a trăit în zona Yemenului în perioada când erau persecutați creștinii. 

Sfântul Mucenic Areta este originar din Yemen și a trăit în timpul împăratului Iustin, în 442. În acea vreme, creștinii erau persecutați, iar religia nu s-a dorea a fi propovăduită.

Păgânul Dunaan își dorește un război după ce Elezvoi, credinciosul împărat îl biruiește în război. El ajunge în oraș și decide să-i ucidă pe preoții din oral, dar și călugări și călugărițe, care și-au mărturisit credința întru Hristos.

Sfântul Mucenic Areta luptă împotriva acestuia pentru a apăra creștinismul. A fost conducătorul orașului Negran, iar toți locuitorii erau creștini. Dunaan nu se oprește în ceea ce privește uciderea celor ce credeau în Hristos și se duce la el.

Moare odată cu familia sa, fiind toți uciși cu sabia. De atunci, el s-a mutat la Domnul, de unde îi veghează pe credincioși.

Doxologia

Troparul Sfântului Mare Mucenic Areta 

Pentru durerile Sfinţilor, care pentru Tine au pătimit, fii Mi­lostiv Doamne şi toate durerile noastre le vindecă, Iubitorule de oameni, rugăndu-ne Ţie.

Cântarea 1, glasul al 8-lea.

Irmosul:  Cântare să înălţăm, po­poare, Minunatului Dum­nezeului nostru, Celui Ce a scăpat din robie pe Israel; cântare de biruinţă cântându-I, să strigăm: să cântăm Ţie Unuia Stăpânului.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Areta, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Mucenice purtătorule de chi­nuri al lui Hristos, Sfinte Areta Prea­fericite, cu rugăciunile tale şi cu ale mucenicilor celor îm­preună cu tine, luminează gân­dul meu, ca să laud pomenirea voastră cea purtătoare de lu­mină şi Dumnezeiască.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Areta, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiindu-ţi vieţuirea sus în ceruri, de Dumnezeu fericite, prin asemănarea lui Hristos pentru dragostea muceniciei, te-ai dat pe sineţi iudeilor celor fărădelege, gânditorule de Dumnezeu.

Stih: Sfinte Mare Mucenice Areta, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Călcând Cuvântul lui Dum­nezeu, iudeul cel fărădelege şi fără dreptate, a stricat turma lui Hristos cea aleasă de Dum­nezeu; dar şi-a luat plată, din dreapta şi Dumnezeiasca rânduială.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Umblând pe calea care cu adevărat duce la ceruri, ai adus lui Hristos sobor de mucenici, Sfinte Areta Prealăudate, adunaţi din toată vârsta şi din tot neamul.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).