Ministerul Educației a anunțat că începând cu anul școlar 2023-2024, elevii români vor beneficia de o majorare a cuantumului burselor școlare.

Această măsură vine în completarea prevederilor Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023 și are ca scop stimularea învățării individuale, încurajarea unei competiții constructive și reducerea disparităților sociale în sistemul de învățământ.

Bursele de merit, sociale și tehnologice vor fi majorate începând cu acest an școlar. Astfel, bursa de merit, care se acordă elevilor în funcție de rezultatele școlare, va crește de la 200 de lei/lună la 450 de lei/lună.

Cresc bursele elevilor

Bursa socială, destinată elevilor cu situații financiare dificile, va fi majorată de la 200 de lei/lună la 300 de lei/lună.

De asemenea, bursa tehnologică, acordată elevilor care urmează cursurile unor școli tehnologice, va crește de la 200 de lei/lună la 300 de lei/lună.

Alte informații importante Un elev poate beneficia de o singură bursă de excelență olimpică pe an, respectiv o singură bursă de merit pe an, indiferent de rezultatele obținute în anul școlar anterior. Un elev poate beneficia de o singură bursă socială, chiar dacă îndeplinește mai multe criterii sociale. Bursa de excelență olimpică I sau II nu se cumulează cu bursa de merit. Bursa socială, bursa tehnologică, bursa pentru mame minore se pot cumula între ele și/sau cu bursa de excelență olimpică I sau II/bursa de merit. Plata burselor Bursele se plătesc lunar, de către unitățile de învățământ, la data de 15 a fiecărei luni, pentru luna precedentă. Dacă data de 15 cade într-o zi de repaus săptămânal, zi de sărbătoare legală sau zi liberă, plata burselor se efectuează în ziua lucrătoare anterioară acesteia. Plata burselor atât pentru luna septembrie, cât și pentru luna octombrie a anului curent, se face, la data de 15 noiembrie, scriu reprezentanții Ministerului Educației.

În luna octombrie 2023, peste 461.700 de elevi beneficiază de bursa de merit. Criteriile de acordare a acestei burse sunt media anuală și media de admitere.

Conform datelor centralizate, 82,78% din totalul burselor de merit sunt acordate elevilor cu medii cuprinse între 8.00 și 10.00. De asemenea, 52,55% din totalul burselor de merit sunt acordate elevilor cu medii între 9.50 și 10.00.

Elevii cu medii între 5.00 și 7.99 beneficiază de 8,74% din totalul burselor de merit, iar cei cu medii sub 5.00 reprezintă 1,84% din totalul burselor de merit. În total, bursele acordate pentru această tranșă de medii reprezintă 0,66% din numărul total de burse școlare.

Câte burse școlare s-au acordat în anul școlar 2022-2023

De asemenea, 6,64% dintre bursele de merit sunt acordate pentru premii obținute la etapele județene sau naționale ale olimpiadelor și competițiilor școlare și extrașcolare.

În anul școlar 2022-2023, au fost acordate peste 260.500 de burse de merit și peste 92.000 de burse de studiu.

Numărul burselor sociale acordate în acest an școlar s-a aproape dublat față de anul școlar anterior. Astfel, în anul școlar 2023-2024, peste 738.800 de elevi beneficiază de bursa socială, comparativ cu 389.490 de burse de ajutor social în anul școlar anterior.

Obiectivele burselor de merit sunt stimularea învățării individuale, încurajarea unei competiții constructive, reducerea disparităților sociale și îmbunătățirea mediei naționale a rezultatelor obținute de elevi.

Metodologia-cadru de acordare a burselor școlare a fost elaborată în concordanță cu prevederile Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023 și a fost supusă unui proces de consultare publică și dezbatere.

Ministerul Educației analizează în prezent propunerile de îmbunătățire a Metodologiei de acordare a burselor școlare, cu respectarea interesului superior al copilului și a principiului echității.

Situația numerică a burselor este dinamică și se actualizează în funcție de informațiile primite de la inspectoratele școlare județene și Inspectoratul Școlar al Municipiului București.