Angajații Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) vor avea dreptul la decontarea ochelarilor de vedere sau a lentilelor de contact, conform unei decizii recente.

Această măsură este susținută de mai multe acte normative, inclusiv Legea privind siguranța și securitatea în muncă și Directiva Consiliului UE privind condițiile minime de securitate și sănătate pentru lucrul la monitor. Decizia a fost anunțată în urma aprobării unui Ordin de către președintele ÎCCJ la sfârșitul lunii trecute.

Beneficiarii acestei măsuri vor putea primi până la 2.500 de lei pentru lentile și 500 de lei pentru rame, incluzând și costurile pentru consultația oftalmologică necesară realizării ochelarilor. Decontarea se va face pe baza prescripției medicale emise de un medic oftalmolog și va fi repetată la modificarea diagnosticului inițial sau o dată la doi ani, în cazul menținerii diagnosticului.

Ordinul adoptat precizează că suma maximă decontată va acoperi taxa pe valoarea adăugată și se va calcula în funcție de nevoile concrete ale fiecărui angajat. În cazul în care valoarea facturii este mai mare decât plafonul stabilit, se va deconta valoarea maximă prevăzută, iar dacă este mai mică, se va deconta întreaga sumă a facturii.

Decizia a fost luată luând în considerare necesitatea asigurării condițiilor adecvate de muncă și prevenirea riscurilor profesionale asociate cu utilizarea prelungită a ecranelor de monitor. Este subliniată obligația angajatorului de a asigura securitatea și sănătatea angajaților în toate aspectele legate de muncă, conform legislației naționale și directivei europene.