Începând din acest an, proprietarii de locuințe și mașini de lux din România se confruntă cu o nouă taxă impusă de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF).

Taxa suplimentară vizează bunurile imobile și mobile de valoare mare, afectând atât persoanele fizice, cât și pe cele juridice. Potrivit noilor reglementări, contribuabilii au obligația să completeze și să depună o declarație privind impozitul special până la data de 30 aprilie a fiecărui an fiscal.

Taxa suplimentară aplicată pentru proprietățile imobiliare este de 0,3% din suma care depășește pragul de 2,5 milioane de lei (aproximativ 500.000 de euro), iar pentru autoturisme, impozitul este tot de 0,3%, dar se aplică la valoarea ce depășește 375.000 de lei (circa 75.000 de euro). Această măsură vizează clădirile rezidențiale cu o valoare peste limita stabilită, precum și autoturismele, indiferent dacă sunt deținute de persoane fizice sau juridice, cu condiția ca acestea să fie înmatriculate în România.

Consultantul fiscal Adrian Bența explică variabilitatea valorii unei proprietăți, menționând că: „O proprietate poate avea o cerere mai mare și o valoare mai mare, când cererea e în scădere sau e o criză economică se reduce valoarea. Deci lucrurile sunt subiective aici. Sigur, legiuitorul a stabilit valoarea impozabilă, cf direcțiilor de taxe locale, dar nu înseamnă neapărat că aceasta este și valoarea corectă“.

Termenul de declarare și plată a impozitului special este fixat până la data de 30 aprilie, inclusiv, a anului de impunere pentru proprietățile imobiliare și până la data de 31 decembrie, inclusiv, pentru autoturisme. Impozitul trebuie virat la bugetul de stat.

În plus, o altă modificare fiscală adusă anul acesta este creșterea Taxei pe Valoare Adăugată (TVA) pentru locuințele cu un preț sub 600.000 de lei (120.000 de euro) de la 5% la 9%. Aceste măsuri fiscale suplimentare pot influența prețurile pe piața imobiliară, având în vedere că taxele locale pe case vor fi majorate și ele cu rata inflației, care se situează la 13,8%. Astfel, proprietarii de locuințe și mașini de valoare mare sunt încurajați să ia măsuri de conformare fiscală pentru a evita penalitățile.