Camera Deputaților a votat marți un proiect de lege ce vizează obligativitatea Agenției Naționale pentru Sport de a oferi o platformă de comunicare online menită să faciliteze obținerea sau radierea certificatului de identitate sportivă. Proiectul vine ca o completare la articolul 23 și anexa Legii 69/2000 privind educația fizică și sportul și a fost adoptat cu un număr impresionant de 262 de voturi pentru și o singură abținere.

Reforma legislativă propune posibilitatea alocării de sume din bugetul local pentru recompensarea performanțelor sportive remarcabile, printr-o hotărâre a autorităților deliberative ale administrației publice locale. Un aspect nou adăugat este elaborarea de către autoritățile locale a normelor generale pentru utilizarea resurselor materiale și financiare destinate activității sportive, provenite din bugetul local.

Agenția Națională pentru Sport va oferi, de asemenea, o platformă online structurilor sportive pentru solicitarea recunoașterii și înscrierii în Registrul sportiv. Beneficiarii vor fi informați despre înregistrare prin poștă sau electronic, într-un termen de cel mult 14 zile. Înregistrarea electronică în Registrul sportiv va necesita o semnătură cu certificare calificată, conform legislației actuale.

Președintele Agenției Naționale pentru Sport are la dispoziție 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii pentru a aproba conținutul și modalitatea de acces la noua platformă online. Camera Deputaților, în calitate de for decizional, marchează o etapă esențială în implementarea acestui proiect legislativ.